За контакти

Ако желаете да се свържете с автора на този сайт може да използвате някой от следните начини:


Не разчитайте винаги да получите отговор на момента, тъй като този сайт е просто хоби за неговия създател, поради което той не винаги е най-приоритетен като задача, особено когато има по-важна и неотложна работа (често се случва). Все пак ще бъде направено всичко възможно за бърза реакция и отговор на вашето запитване… 😉

 

Коментарите са забранени.