Горната видео демонстрация показва възможностите на iPhone да бъде свързан и използван посредством своя вграден Bluetooth адаптер към външна Apple Bluetooth клавиатура. Разбира се, за да може да свържете външна клавиатура към телефона е необходимо да се използва специален потребителски софтуер, а за да стане това трябва предварително iPhone да бъде jailbreak-нат. За момента софтуера все още не е публично достъпен, но при късмет скоро може да се появи в сорс за Cydia или Installer…

Повече информация по темата за ползване на Bluetooth клавиатурата…