iphone-soundmeter-124db


Един бърз тест на iPhone 3G в комбинация с приложението SoundMeter, което служи за измерване на силата на звука през вградения микрофон на телефона или външен такъв. Определено озвучаването на Party Center 4km докарва възможностите на вградения микрофон до крайност, тъй като реалната сила на звука вероятно е дори над измерените 124 децибела. По същото време извън залата, силата на измереното ниво на шум беше от порядъка на едва около 85 децибела, което също не е никак малка стойност. Така или иначе възможността за измерване на нивото на звук с помощта на iPhone и приложение като SoundMeter, което далеч не е единственото решение за тази цел, е удобна екстра за хората, които могат да се възползват от нея. Още повече, че отчитаните резултати за нивото на силата на звука са доста точни от iPhone, както показва сравнението му с професионален уред за измерване.