Metroon е специално разработена тема за iOS-базирани устройства и по-специално iPhone, която има за цел да наподоби максимално новия Metro-стил интерфейс, който ще се използва в новата Windows 8 операционна система на Microsoft. Тоест с помощта на тази тема вашият iPhone ще заприлича много на това, което ще получите от Windows 8-базирани мобилни устройства като интерфейс, разбира се останалата функционалност на вашия iPhone си се запазва. Metroon темата за iOS е достъпна в Cydia, но за да се сдобиете с нея ще трябва да заплатите 1.50 долара (не е безплатна). Тук разбира се изниква интересният въпрос кой точно би искал да си причини това да накара своя iPhone да прилича като интерфейс на Windows 8 устройство… 😉